moldova
04.10.2011 11:28

O'simliklar fiziologiyasi (Xo'jayev J.X.)

Ushbu tomonidan kiritilgan:  Administrator
Resursga baho bering
(0 ta ovoz)

 

Uslubiy qo’llanma «O’simliklar fiziologiyasi» fani bo’yicha o’tkaziladigan laborotoriya mashg’ulotlari uchuntuzilgan bo’lib, unda har bir mashg’ulotga qisqacha tushuncha berilgan.

 

Uslibiy qo’llanma o’simlik hujayrasida yuz beradigan hodisalar, fotosintez, o’simliklarning nafas olishi, suv rejimi, ildiz orqali oziqlanishi, o’sishi va rivojlanishi va noqulay omillar ta’sirida chidamliligi kabilarni to’la o’rganishi usullari atroflicha yoritilgan. Har bir mashg’ulotning maqsadi, krekli asbob va reaktivlar, ishning borishi va vazifalari ko’rsatilgan.

Ushbu uslubiy qo’llanma universitetning biologiya fakuteti talabalariga mo’ljallangan.

Administrator

Administrator

Matlabov Sodiq Norqulovich

Login to post comments
Banner
Banner