moldova
04.10.2011 11:54

Oscillatory Integrals and some problems of harmonic analysis.(IKROMOV I.A.)

Ushbu tomonidan kiritilgan:  Administrator
Resursga baho bering
(1 ta ovoz)

Oscillatory Integrals and some problems of harmonic analysis. Ushbu ma’ruza muallif tomonidan 2009 yilda Samarqand Davlat universitetida o’tkazilgan ”Singuilarity Theory Foliation and perverse sheaves” nomli Xalqaro maktab konferensiyada o’qilgan

Administrator

Administrator

Matlabov Sodiq Norqulovich

Login to post comments
Banner
Banner