moldova
04.10.2011 12:13

"O‘zbek tili’’ rus gurular ucun (Boltayev M.)

Ushbu tomonidan kiritilgan:  Administrator
Resursga baho bering
(1 ta ovoz)

       Bugunga kelib til o`rgatish borasidagi an’anaviy usullarni to`liq inkor etmagan holda, yangicha innivatsion pedagogik texnologiyalardan, usullardan foydalanib, til o`rgatishning samaradorligini  oshirish zaruriy ehtiyojga aylandi. Bu esa mamlakatimizda keng ko`lamda hayotga tatbiq etilayotgan “Ta’lim to`g`risida”gi Qonun va “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” sifat bosqichining ham asosiy talablaridan biri hisolanadi. Shuni e’tiborga olgan holda oliy o`quv yurtlarining rus guruhlari talabalariga o`zbek tilidan amaliy mashg`ulotlar o`tish uchun  mazkur o`quv materiallari tegishli namunaviy dastur asosida tuzildi.

Oxirgi o'zgartirish: 04.10.2011 12:20
Administrator

Administrator

Matlabov Sodiq Norqulovich

Login to post comments
Banner
Banner