moldova
04.10.2011 14:04

Turkistonda jadidchilik harakati (Normurodova G.B.)

Ushbu tomonidan kiritilgan:  Administrator
Resursga baho bering
(0 ta ovoz)

Turkistonda jadidchilik harakati maxsus kurs  sifatida   o’tiladi.  Kurs ajratilgan umumiy qo’uv yuklamasi 88 soatni tashkil qiladi. Shundan ma’ruza  mashg’ulotlari 20 soat, amaliy mashg’ulotlar 24 soat, mustaqil ta’lim topshiriqlari 44 soatni tashkil qiladi.

Administrator

Administrator

Matlabov Sodiq Norqulovich

Login to post comments
Banner
Banner