moldova
06.10.2011 15:24

«Amaliy masalalarni chekli elementlar usuli bilan yechish» fanidan ta’lim texnologiyalari.(Abdirashidov A., Boboyorov A.I. )

Ushbu tomonidan kiritilgan:  Administrator
Resursga baho bering
(0 ta ovoz)

Mazkur uslubiy qo‘llanma «Amaliy masalalarni chekli elementlar usuli bilan yechish» fani bo‘yicha «5480100 – Amaliy matematika va informatika» ta’lim yo‘nalishi bakalavr talabalari va «5A480101 – Hisoblash matematikasi» mutaxassisligi magistrantlari uchun mo‘ljallangan bo‘lib, unda shu fanning namunaviy o‘quv dasturidan kelib chiqib, chekli elementlar usulini o‘rganishga oid qisqacha nazariy ma’lumotlar, bu usullarning taqbiqiga oid namunaviy misollar yechimlari, sinov savollari, mustaqil o‘zlashtirishga oid adabiyotlar va boshqa tarqatma materiallar keltirilgan. Bular talabalarga shu fanni yanada chuqurroq o‘zlashtirishga yaqindan yordam beradi

Administrator

Administrator

Matlabov Sodiq Norqulovich

Login to post comments
Banner
Banner