moldova
19.11.2011 17:22

Makroiqtisodiyot fanidan ma’ruzalar matni.(Mirzаxodjaev A.B.)

Ushbu tomonidan kiritilgan:  Administrator
Resursga baho bering
(2 ta ovoz)

Ushbu ma`ruza matnlarida mamlakat iqtisodiyotini makroiqtisodiy jihatdan rivojlantirishning mohiyati, uning tarkibiy qismi, rivojlantirish bosqichlari va ularni tashkil etish bilan bog’liq masalalar yoritilgan. CHunki, O’zbekiston Respublikasi iqtisodiyotining bozor munosabatlariga o’tish bilan bog’liq bo’lgan tub uzgarishlari yangicha boshqarish uslublarini, unga mos ravishda esa bozor iqtisodiyoti amal qilishning va davlat tomonidan o’zgacha rahbarlarni talab etadi. Bular chuqur va ko’p qirrali bilimlarga ega bo’lgan, yaxshi mushohada va mulohaza qilib qarorlar qabul qilishga qodir bo’lgan, o’z ishining mutaxassislari bo’lish shart.

Administrator

Administrator

Matlabov Sodiq Norqulovich

Login to post comments
Banner
Banner