moldova
30.09.2011 10:32

Umumiy astronomiya (Alimov T., Maxmudov B.)

Ushbu tomonidan kiritilgan:  Administrator
Resursga baho bering
(2 ta ovoz)
Ushbu uslubiy qo’llanma umumiy astronomiyadan nazariy va amaliy mashg’ulotlarning tahlili va yechimiga bag’ishlangan. Bunda har bir nazariy mavzu amaliy mashg’ulotlar asosida tahlil qilingan. Qo’llanmada keltirilgan masalalar va ularning yechimi nazariy mavzularni to’la ifodalaydi.
Uslubiy qo’llanma 5140300 – “Astronomiya” ta’lim yo’nalishida tahsil oluvchi talabalar, aspirantlar, tadqiqotchilar, malaka oshirish tinglovchilari hamda o’qituvchilar uchun mo’ljallangan bo’lishidan tashqari, undan 5A440302 – “Astrofizika, radioastronomiya” yo’nalishlarida tahsil oluvchi magistrlar uchun Astrofizika kursini o’rganishda, umumiy o’rta va kasbiy ta’lim pedagog-mutaxassislari ham foydalanishlari mumkin.
Administrator

Administrator

Matlabov Sodiq Norqulovich

Login to post comments
Banner
Banner