moldova
ZiyoNet

Целью настоящей диссертации является:
1. Исследование вопросов единственности и устойчивости продолжения плюригармонических функций и функций многих переменных.
2. Построение формул Карлемана для эллиптических систем и на их основе получение регуляризации некорректной задачи Коши.
3. Доказательство аналогов теоремы Фока-Куни для эллиптических систем

 

Jamiyatni demokratlashtirish va mamlakatni modernizasiyalash va isloh etish sharoitida, huquqiy davlat qurish va fuqarolik jamiyatini barpo etishning muhim omili bo’lgan jamiyat huquqiy ongining shakllanishida demokratik qadriyatlarning o’rnini davlat va huquq nazariyasi fani nuqtai-nazaridan kompleks tarzda o’rganish, tadqiq etish asosida ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalarni ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqotning vazifalari. Tadqiqotning maqsadidan kelib chiqqan holda, dissertasiyada quyidagi vazifalar belgilandi:

O’zbekistonning zaharli baliqlari va ulardan muhofazalanish

На современном этапе развития химии и химической технологии химик-исследователь и химик технолог встречаются в своей практической деятельности с разнообразными явлениями, описание которых требует использования достаточно сложных математических зависимостей.  

 

Samarqand davlat universiteti. (Tarix-falsafa fakultetining)

 

Samarqand davlat universiteti Mexanika-matematika fakultetining 1-kurs talabalari uchun universitet va fakultet taqdimoti.

Banner
Banner