moldova
Ma'ruza matnlari
Ma'ruza matnlari

Ma'ruza matnlari (50)

Ҳар як забон таърихи ба худ хос дорад. Забони мардуми точик дар тўли садаҳои зиёди мавчудиётиш аз чиҳати таркиби луғавию сохти грамматикй тағйироти зиёдро аз сар гузарондааст. Дар давраҳои алоҳидаи таърихй воситаю унсурҳои ноустувор аз доираи умум истисно шуда, ба чои онҳо чузъҳо таркибу таъбирҳои умумиистеъмолй дохил шудаанд. Натичаи аз сар гузаронидани давраҳои муайяни таърихист, ки забони миллии точик аз забонҳои таркибан бою такмилёфта ва шинохташудаи чаҳон ба шумор меравад. Ин буд, ки алалхусус баъди Инқилоби Октябр қисмҳои гуногуни ин забон мавриди тадқиқи олимони шўравию хоричй қарор гирифт

Методическое пособие подготовлено в соответствии с нормами Уголовного кодекса Республики Узбекистан с учетом внесенных в него изменений и дополнений в связи с либерализацией уголовной политики. В нем раскрываются понятия и задачи уголовного права, система уголовного законодательства, основание уголовной ответственности. С новых позиций изложены система и порядок назначения наказания. Учтены постановления Пленума Верховного Суда Республики Узбекистан, содержащие разъяснения по вопросам судебной практики. Раскрывается понятие пожизненного лишения свободы как новый вид уголовного наказания.

16.10.2011 10:42

Moliya, pul, kredit va banklar. (Mardonova A.T.)

Ushbu tomonidan kiritilgan: Administrator

Ushbu ma’ruza matnlar kursida  pulning mohiyati va funksiyalari, uning iqtisodiyotdagi roli, pul tizimi va uning tarkibiy qismlari, pul aylanishi, O’zbekiston Respublikasining pul tizimi, inflyasiya, uning turlari va kelib chiqish sabablari, kredit, uning funksiyalari va kredit tizimi, xalqaro kredit va uning shakllari, banklar va bank tizimi, tijorat banklari va ular faoliyatini tartibga solish, banklarning investision faoliyati va banklar faoliyatining barqarorligini ta’minlash eng so’nggi o’zgarishlarni hisobga olgan holda bayon etilgan.

16.10.2011 10:41

O’zbek xalq cholg’u asboblari tarixi. (Odilov A.)

Ushbu tomonidan kiritilgan: Administrator

Ushbu qo’lingizdagi ma’ruza matni o’zbek halq cholg’u asboblarining paydo bo’lishidan boshlab, to hozirgi davr musiqa cholg’ularini vujudga kelgan tarixi va taraqqiyotidagi asosiy bosqichlarni o’rganish va shu asosda tarixiy ma’lumotlarni yoritish, bir tizimga solish hamda umumlashtirish yo’lidagi daslabki urinishdir. Keyingi yillargacha o’zbek halq asboblari tarixi o’zlashtirilmagan muammolardan biri bo’lib kelardi. Shu munosabat bilan “O’zbek halq cholg’u asboblari tarixi” iqtisosi bo’yicha oliy va o’rta maxsus musiqa bilim yurtlari talabalari ushbu tarixdan yetarli darajada ma’lumotga ega emas edilar.

16.10.2011 10:38

Ijod Psixologiyasi. (Salaxutdinova M.I)

Ushbu tomonidan kiritilgan: Administrator

«Ijod psixologiyasi» fanini o’tishda  talabalarda ijodiyot metodologiyasi, ijodiy jarayon psixologiyasi, ijodkor shaxsi, ijod nazariyalari bo’yicha bilimlar beriladi. Ma’ruza darslarida talabalarda ijod psixologiyasi haqidagi tushunchalar shakllantiriladi. Ijod va uning motivlari, stimullari, ijodiy jarayon bosqichlari haqida ma’lumot beriladi. Ijodiy faoliyat uchun talab etiladigan qobiliyatlar, ularning turlari, ijodiy faoliyatni stimullovchi ichki va tashqi omillar haqida ma’lumot beriladi.

15.10.2011 15:29

Arxivshunoslik (Yusupov R.K. Sultonov E. M.)

Ushbu tomonidan kiritilgan: Administrator

Ushbu maruzada Arxiv ishi nazariyasi. Arxiv ishi amaliyoti. Arxivshunoslik. Arxiv termini. Turroqqal`a. to'g'risida malumotlar keltirilgan

Tuban o'simliklar (Normurodov X.)
BOTANIKA TUBAN O’SIMLIKLAR SISTEMATIKASIDAN AMALIY MASHG`ULOTLAR UCHUN USLUBIY QO`LLANMA Tabi...
Umumiy astronomiya (Alimov T., Maxmudov B.)
Ushbu uslubiy qo’llanma umumiy astronomiyadan nazariy va amaliy mashg’ulotlarning tahlili va yechimi...
Geobotanika (Sulaymonov E.S.)
Tabiiy fanlar fakulteti biologiya va ekologiya yo`nalishlari talabalari uchun
O'simliklar fiziologiyasi (Xo'jayev J.X.)
  Uslubiy qo’llanma «O’simliklar fiziologiyasi» fani bo’yicha o’tkaziladigan laborotoriy...
Umumiy va amaliy astronomiya (Alimov T.A., Mirtoshev Z.D.)
Oliy o'quv yurtlarining "Astronomiya" yo'nalishi talabalariga mo'ljallangan.
Elektronics Workbench dasturida kuchaytirgichlarni loyixalash va optimallashtirish.(Srajev S.N., Ro’zimurodov J.T.)
  «5521700-Elektronika va mikroelektronika» bakalavrlar yo’nalishi 3-kurs talabalari uch...
Oscillatory Integrals and some problems of harmonic analysis.(IKROMOV I.A.)
Oscillatory Integrals and some problems of harmonic analysis. Ushbu ma’ruza muallif tomonidan 200...
Поиск информации в сети интернет (А.Абдурашидов)
Данное методическое указание ориентирован  на  начинающего пользователя  и предназ...
Chiziqli fazo va akslantirishlar (Zaynalov B.R., Ostonov Q., Niyozov I.)
Mazkur uslubiy qo’llanmada arifmetik fazo,vektorlarning chiziqli bog’liqligi, chiziqli fazolar va...
Sotsiolingvistika (Z. Aliqulov, S. Boymirzaeva.)
Mazkur qo’llanma filologiya fakultetida tahsil olayotgan talabalarga mo’ljallangan bo’lib, unda s...
"O‘zbek tili’’ rus gurular ucun (Boltayev M.)
       Bugunga kelib til o`rgatish borasidagi an’anaviy usullarni to`liq inko...
Kompyuter lingvistikasi (B.Yo’ldoshev)
    Ma'lumki, “Matematik va tabiiy-ilmiy fanlar” bloki tarkibiga kiruvchi “Komp...
Sevgi tuhfasi (Bog'donli(Abdurahim Soliyev))
  Bog’donli(Abdurahim Soliyev)ning birinchi she’riy to’plomi “Ovozim” “Zarafshon” nashri...
Turkistonda milliy ozodlik harakatini tarixshunoslikda yoritilishi (G'afforov Sh.S.)
Tadqiqotda davriy matbuot materiallariga va ayniqsa, milliy matbuotga, arxiv hujjatlariga, tarixi...
Turkistonda jadidchilik harakati (Normurodova G.B.)
Turkistonda jadidchilik harakati maxsus kurs  sifatida   o’tiladi.  Kurs ajra...
“Malakaviy bitiruv ishlarini yozish, rasmiylashirish va himoya qilish bo’yicha” (Saidov I.M., Sultonov E.M.)
  Ushbu uslubiy qo’llanmada oliy o’quv yurti bakalavriat talabalarini o’qitishning yaqun...
Qo'shiq ko'ngilning me'zoni (to'plovchi Nigina Ismatova)
Oliy o'quv yurtlari, musiqa maktablari, san'at va madaniyat kollejlarining o'qituvchi va o'quvchi...
Inson faoliyati xavfsizligi (Uzoqov O., Yuldashev B.)
Ushbu  uslubiy tavsiyanoma 5142000 – mehnat ta’limi bakalavriyat yo’nalishi   bo’yicha ...
Musiqa_Ommaviy madaniyat (Mustafoyev Sh.N)
Yoshlarimiz ongi va qalbiga qaratilgan “ommaviy madaniyat” ijtimoiy pedagogik tahdidi
Sovr-y rus yaz (morfologiya) (Barsikyan S, Xoshu E, Razikova L)
Предлагаемое методическое пособие составлено с Типовой программой по курсу «Современный русский я...
«Amaliy masalalarni chekli elementlar usuli bilan yechish» fanidan ta’lim texnologiyalari.(Abdirashidov A., Boboyorov A.I. )
Mazkur uslubiy qo‘llanma «Amaliy masalalarni chekli elementlar usuli bilan yechish» fani bo‘yicha...
Egri (Bilvosita) soliqlarga tortish (Taniyev A)
  Egri  (Bilvosita)  soliqlarga tortish mexanizimini shakllanishi va uning riv...
Banner
Banner
Banner