moldova
Ma'ruza matnlari

Ma'ruza matnlari (50)

 

Ushbu uslubiy qo’llanma    O’zbekiston Respublikasi Olmiy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi tomonidan  2006 yil tasdiqlangan    va  shu  asosida  Namunaviy o’quv rejasida  «Raqamli dastur  bilan boshqariladigan dastgohlar»   fanidan  jami 36 soat  ajratilgan,  shundan 16 soat ma’ruza  va 20 soat laboratoriya  mashg’ulotlaridan iborat.

O`quv-uslubiy qo`llanma so`ngida sud va huquqni muhofaza qilish organlari fanini chuqur o`zlashtirib olishga mo`ljallangan kichik guruhlarda ishlash tartib-qoidalari ham berilgan. Ushbu uslubiy qo`llanmani tayyorlashda o`zining qimmatli maslahatlarini bergan soha mutaxassislariga muallif o`z minnatdorchiligini bildiradi.

Ushbu ma`ruza matnlarida mamlakat iqtisodiyotini makroiqtisodiy jihatdan rivojlantirishning mohiyati, uning tarkibiy qismi, rivojlantirish bosqichlari va ularni tashkil etish bilan bog’liq masalalar yoritilgan. CHunki, O’zbekiston Respublikasi iqtisodiyotining bozor munosabatlariga o’tish bilan bog’liq bo’lgan tub uzgarishlari yangicha boshqarish uslublarini, unga mos ravishda esa bozor iqtisodiyoti amal qilishning va davlat tomonidan o’zgacha rahbarlarni talab etadi. Bular chuqur va ko’p qirrali bilimlarga ega bo’lgan, yaxshi mushohada va mulohaza qilib qarorlar qabul qilishga qodir bo’lgan, o’z ishining mutaxassislari bo’lish shart.

19.11.2011 17:20

Maxsus materialshunoslik. (Raxmatov M.)

Ushbu tomonidan kiritilgan: Administrator

 

Ushbu maxsus materialshunoslik fanida biz oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish, taom tayyorlashda ishlatiladigan xom ashyolar, ularning tarkibi, xususiyatlari va ayrim xossalari to’g’risidagi bilimlar bilan tanishib chiqamiz.

Xalq og’zaki ijodining o’ziga xos xususiyatlari, maqsadi va vazifalari. Folklor atamasining lug’aviy ma‘nosi haqida ma‘lumot. Xalq og’zaki ijodining sinkretik- qorishiq san‘at ekanligi. Folklorda xalq milliy ruhining aks etishi, u bilan bog’liq etnik tushunchalar haqida ma‘lumot. Folklorga xos og’zakilik, an‘anaviylik, ommaviylik, variantlilik, anonimlik kabi xususiyatlarning mohiyati.

Mazkur o’quv –uslubiy qo’llanma tabiatshunoslik fanining ekologiya va tabiat muhofazasi bo’limi  bo’yicha reja  asosida nazariy materiallarni o’rganishga bag’ishlangan.
 Qo’llanma boshlang’ich ta’lim va sport, tarbiyaviy ish, pedagogika va psixologiya yo’nalishlarida hamda kasb-hunar kollejlarida o’qiydigan talabalarga mo’ljallangan bo’lib, undan barcha gumanitar y’onalishda o’qiydigan talabalar ham foydalanishi mumkin

«BirinchiOldingi12345NavbatdagiYakun»
Sahifa 1 dan 5
Banner
Banner