moldova
Magistrlik dissertatsiyalari

Magistrlik dissertatsiyalari (10)

Shisha murakkab tuzilishli birikmalardan tashkil topgan bo’lib, uning tarkibiga turli metall oksidlari kiradi. Shisha tuzilishi jihatidan bir jinsli bo’lmagan amorf moddalar qatoriga kiradi. Boshqa anorganik materiallardan farqli o’laroq, shisha quyidagi xossalari bilan ajralib turadi: yupqa parda va tolalar olinishi; optik jihatdan tiniqligi; turli xil metallar bilan birikishi; yuzasining tekisligi; mo’rtligi; namga chidamliligi.

На современном этапе развития химии и химической технологии химик-исследователь и химик технолог встречаются в своей практической деятельности с разнообразными явлениями, описание которых требует использования достаточно сложных математических зависимостей.  

Ushbu magistrlik dissertasiyasi Koshi yadroli singulyar integrallar uchun taqribiy formulalar qurish masalasiga bag’ishlangan. Umuman, singulyar integrallarning turlari xilma-xildir. Ular Koshi tipidagi, Gilbert tipidagi, Shvarts tipidagi va h.k. tipplarga ajratiladiki, ularning barchasi singulyar integral tenglamalarni taqribiy va aniq echish masalasi bilan chambarchas bog’liqdir.

Проблема происхождения арийцев в свете новых исследований эпохи бронзы Средней Азии

Magistrlik dissertasiyasi ishi fazasi  maxsuslikka ega bo’lgan tebranuvchan integrallarni baholash  masalasi va fazasi  maxsuslikning deformatsiyasi bo’lgan ikki karrali tebranuvchan integrallarning tekis baholarini o’rganishga bag’ishlangan .

Dissertasiya kirish, asosiy kism ya’ni bob va paragraflar, xulosa, ilovalar, fotosur’atlar hamda foydalanilgan adabiyotlardan iboratdir.

Banner
Banner