moldova
Avtoreferatlar
Avtoreferatlar

Avtoreferatlar (20)

Околопороговая лазерно-ионизационная спектроскопия ридберговских и автоионизационных состояний атомов I, II, III групп элементов.

Ushbu dissertasion ishning bosh maqsadi SFlarning klishe nazariyasi tizimida tutgan o’rnini, ularning xalq og’zaki poetik ijodi (bundan keyin – XOPI)dagi mavqyeini, lingvistik tabiati va qurilishini,  har bir doston aytuvchi ijodida individual tarzda namoyon bo’lish sabablarini aniqlashdan iborat bo’ldi va tadqiqot jarayonida quyidagi vazifalarni amalga oshirish ko’zda tutildi.

В соответствии с концептуальным замыслом целью диссертации является изучение в свете новых подходов и идеологии национальной независимости предпосылок и содержания переселенческой политики царизма в Туркестане, уяснение характера ее конкретного выражения на разных исторических этапах, а также обобщение всего спектра неоднозначных последствий переселенческого движения из России.

O’zbekiston hududida ibtidoiy davr madaniyati, xususan tosh davri yodgorliklari, tadqiqoti va muammolarni tahlil etish, ular yechimida jahondagi ilg’or uslublar, nazariya va yangicha yondoshuvlarni qo’llash, shu asosda tosh davri tarixi, jamoalar moddiy madaniyatini tahlil etishdan iboratdir.

Tadqiqotda matn mazmunining kommunikativ-pragmatik xususiyatlari hamda uning tarkibida modallik va temporallik ma’nolarining namoyon bo’lish holatlarini tadqiq etish maqsadi ko’zlanmoqda. Matn hodisasining yuqoridagi xususiyatlarini batafsil o’rganish, uning mazmun maydoni shakllanishida modallik va temporallik kabi lisoniy kategoriyalar ishtirokini belgilash matn tilshunosligi taraqqiyoti uchun muhimdir.

Ishning asosiymaqsadi XIX asrning oxiri  hamda XX asr boshlari tojik adabiyotining janriy va uslubiy xususiyatlarini monografik tarzda o’rganishdan iboratdir.

«BirinchiOldingi12NavbatdagiYakun»
Sahifa 2 dan 2
Tuban o'simliklar (Normurodov X.)
BOTANIKA TUBAN O’SIMLIKLAR SISTEMATIKASIDAN AMALIY MASHG`ULOTLAR UCHUN USLUBIY QO`LLANMA Tabi...
Umumiy astronomiya (Alimov T., Maxmudov B.)
Ushbu uslubiy qo’llanma umumiy astronomiyadan nazariy va amaliy mashg’ulotlarning tahlili va yechimi...
Geobotanika (Sulaymonov E.S.)
Tabiiy fanlar fakulteti biologiya va ekologiya yo`nalishlari talabalari uchun
O'simliklar fiziologiyasi (Xo'jayev J.X.)
  Uslubiy qo’llanma «O’simliklar fiziologiyasi» fani bo’yicha o’tkaziladigan laborotoriy...
Umumiy va amaliy astronomiya (Alimov T.A., Mirtoshev Z.D.)
Oliy o'quv yurtlarining "Astronomiya" yo'nalishi talabalariga mo'ljallangan.
Elektronics Workbench dasturida kuchaytirgichlarni loyixalash va optimallashtirish.(Srajev S.N., Ro’zimurodov J.T.)
  «5521700-Elektronika va mikroelektronika» bakalavrlar yo’nalishi 3-kurs talabalari uch...
Oscillatory Integrals and some problems of harmonic analysis.(IKROMOV I.A.)
Oscillatory Integrals and some problems of harmonic analysis. Ushbu ma’ruza muallif tomonidan 200...
Поиск информации в сети интернет (А.Абдурашидов)
Данное методическое указание ориентирован  на  начинающего пользователя  и предназ...
Chiziqli fazo va akslantirishlar (Zaynalov B.R., Ostonov Q., Niyozov I.)
Mazkur uslubiy qo’llanmada arifmetik fazo,vektorlarning chiziqli bog’liqligi, chiziqli fazolar va...
Sotsiolingvistika (Z. Aliqulov, S. Boymirzaeva.)
Mazkur qo’llanma filologiya fakultetida tahsil olayotgan talabalarga mo’ljallangan bo’lib, unda s...
"O‘zbek tili’’ rus gurular ucun (Boltayev M.)
       Bugunga kelib til o`rgatish borasidagi an’anaviy usullarni to`liq inko...
Kompyuter lingvistikasi (B.Yo’ldoshev)
    Ma'lumki, “Matematik va tabiiy-ilmiy fanlar” bloki tarkibiga kiruvchi “Komp...
Sevgi tuhfasi (Bog'donli(Abdurahim Soliyev))
  Bog’donli(Abdurahim Soliyev)ning birinchi she’riy to’plomi “Ovozim” “Zarafshon” nashri...
Turkistonda milliy ozodlik harakatini tarixshunoslikda yoritilishi (G'afforov Sh.S.)
Tadqiqotda davriy matbuot materiallariga va ayniqsa, milliy matbuotga, arxiv hujjatlariga, tarixi...
Turkistonda jadidchilik harakati (Normurodova G.B.)
Turkistonda jadidchilik harakati maxsus kurs  sifatida   o’tiladi.  Kurs ajra...
“Malakaviy bitiruv ishlarini yozish, rasmiylashirish va himoya qilish bo’yicha” (Saidov I.M., Sultonov E.M.)
  Ushbu uslubiy qo’llanmada oliy o’quv yurti bakalavriat talabalarini o’qitishning yaqun...
Qo'shiq ko'ngilning me'zoni (to'plovchi Nigina Ismatova)
Oliy o'quv yurtlari, musiqa maktablari, san'at va madaniyat kollejlarining o'qituvchi va o'quvchi...
Inson faoliyati xavfsizligi (Uzoqov O., Yuldashev B.)
Ushbu  uslubiy tavsiyanoma 5142000 – mehnat ta’limi bakalavriyat yo’nalishi   bo’yicha ...
Musiqa_Ommaviy madaniyat (Mustafoyev Sh.N)
Yoshlarimiz ongi va qalbiga qaratilgan “ommaviy madaniyat” ijtimoiy pedagogik tahdidi
Sovr-y rus yaz (morfologiya) (Barsikyan S, Xoshu E, Razikova L)
Предлагаемое методическое пособие составлено с Типовой программой по курсу «Современный русский я...
«Amaliy masalalarni chekli elementlar usuli bilan yechish» fanidan ta’lim texnologiyalari.(Abdirashidov A., Boboyorov A.I. )
Mazkur uslubiy qo‘llanma «Amaliy masalalarni chekli elementlar usuli bilan yechish» fani bo‘yicha...
Egri (Bilvosita) soliqlarga tortish (Taniyev A)
  Egri  (Bilvosita)  soliqlarga tortish mexanizimini shakllanishi va uning riv...
Banner
Banner
Banner