moldova
O'quv-uslubiy qo'llanmalar

O'quv-uslubiy qo'llanmalar (100)

Sanoat iqtisodiyoti fanining asosiy maqsadi talabalarda zamonaviy iqtisodiy flkrlashni, mamlakat milliy ijtimoiy-iqtisodiy, ishlab chiqarish tizimida sanoat majmuining o‘rnini tavsiflash, xalq xo‘jaligi va aholining sanoat mahsulotlariga bo‘lgan ehtiyojlarini to‘laroq qondirish, fan-texnika taraqqiyotini jadallashtirish va sanoat ishlab chiqarishi samaradorligini oshirish zaruriyati to‘g‘risidagi umumlashgan tasavvurni shakllantirishdan iborat.

Ushbu uslubiy qo’llanma o’quv rejasining birinchi blokidagi ququqshunoslik. O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi kurslarini mantiqan yagona tizimga birlashtirishni o’zida ifoda silgan yangi o’quv rejasi asosida tayyorlangan bo’lib, unda avvalo, O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining tarkibiy tuzilishini o’rganish va so’ng amaldagi huquq sohalari bo’yicha eng zarur bilimlarni berish yo’l-yo’riqlari va usullari, o’z ifodasini topadi. Qo’llanma keyingi besh yil davomida Respublikaning Konstitutsiyaviy tuzumi va huquqshunoslikda amalga oshirilgan islohotlar natijalarini hisobga olgan holda hamda amaldagi qonunchilikka kiritilgan o’zgartish va qo’shimchalar e'tiborga olingan holda tayyorlangan.

 

Ushbu kitobda kompyuterdan foydalanuvchilarning amaliy faoliyatida keng tadbiq topgan va tarqalgan Microsoft korporasiyasining dasturiy mahsuloti – Microsoft Word matn muharriridan foydalanish usullari keltirilgan. Kompyuterni dastlab o’rganayotgan foydalanuvchi kitobdan foydalangan holda matnli hujjatlar, hisobotlar, turli bukletlarni yaratishni o’rganishi mumkin.

Ushbu malakaviy bitiruv ishi universitet bitiruvchilarining mustaqil ish olib borishlari, ilmiy yangiliklar, ilg‘or tajribalardan foydala-nishlariga va ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha nazariy hamda amaliy bilimlarni mustahkamlash, olingan bilimlarni ishlab chiqarish, iqti-sodiy-ijtimoiy vazifalarni hal etishda qo‘llash kabi masalalarni yechishga yordam beradi.

Ushbu uslubiy qo’llanma Alisher Navoiy nomidagi Samarqand davlat universiteti o’quv uslubiy boshqarma kengashining 2011 yil yanvardagi № sonli qarori bilan chop etishga tavsiya etilgan.

 

Hozirgi  vaqtda  miya  signallari  apparatining neyrokimyoviy mexanizmlarini   o’rganish  masalalari dolzarb  bo’lib,  zamonaviy  neyroximiyani  kam tadqiq etilgan muammolaridan hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan yangi peptidlarni ochilishi va regulyator neyropeptidlarni (RN) hujayralararo hamkorligidagi o’rnini o’rganilishi XX asrdagi buyuk muvaffaqiyatlar qatoriga kiritish mumkin, chunki bu miyani integrativ faoliyatini o’rganishda yangi imkoniyatlarni yaratadi va turli xil ruhiy-asab kasalliklarni kimyoviy molekulyar tabiatini ochilishiga yaqinlashtiradi.

«BirinchiOldingi12345678910NavbatdagiYakun»
Sahifa 1 dan 10
Banner
Banner