moldova
Laboratoriya va amaliy ishlar

Laboratoriya va amaliy ishlar (99)

 

Turli lug’atlardan “frazeologizm”, “frazeologiya”, “turg’un birikma”, “frazeologik me’yor”, “tilning frazeologik tizimi” kabi atamalarning izohi aniqlab, ularni qiyosiy sharhlash.

Mehnat huquqi tushunchasi, predmeti, usullari va tizimi.

 

Ushbu o’quv-uslubiy qo’llanmada iqtisodiyotning asosiy tushunchalari va  qonunlarining kiskacha mazmuni keltirilgan. Shuningdek, xozirgi zamon iqtisodiy nazariyasini va boshqa iqtisodiy fanlarni dastur asosida  o’qitishda xamda jaxon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi sharoitida vujudga kelayotgan yangicha iqtisodiy tushuncha va atamalarni talabalarga yetkazishda yordamchi uslubiy qo’llanma sifatida foydalanish mumkin bulib, unda 500 dan ortiq iqtisodiy atamalarning qisqacha izohi keltirilgan.

Mazkur uslubiy qo’llanmada mashinalarda foydalaniladigan aylanma harakatni uzatuvchi mexanizmlarni mustahkamlikka hisoblash usullari keltirilgan. Unda to’g’ri tishli, qiyshiq tishli, konussimon, chervyakli uzatmalarni hisoblashga doir masalalalar yoritilgan, shuningdek, zanjirli va tasmali uzatmalarni mustahkamlikka hisoblash asoslari keltirilgan.

21.11.2011 08:29

Qishloq xo’jalik asoslari.(Toshboyev E., Halimov M.)

Ushbu tomonidan kiritilgan: Administrator

Ushbu amaliy ishlar to’plami qishloq xo’jaligi asoslari fanini o’rganishda uslubiy tavsiyanoma bo’lib xizmat qiladi.

 

Mustaqillik sharoitida va tub islohatlarni amalga oshirish jarayonida milliy tiklanish, ma’naviy yangilanish, milliy o’zlik va o’ziga xoslikni yaxlit tarzda anglab yetgan, erkin demokratik tafakkurga ega bo’lgan va mustahkam milliy g’oya kuchi bilan birlashgan jamiyat a’zolarini tarbiyalash vazifalarini hal etishda tarix fanining roli jiddiy ravishda ortmoqda. Jusmladan,  Chor Rossiyasi tomonidan Buxoro amirligi va Xiva xonligiga qarshi olib borgan xarbiy xarakatlari bir necha bosqichda amalga oshirildi. Bu davrni yangicha, xolisona tarixiy manbalar asosida o’rganish muhim ahamiyat kasb etadi.

«Buxoro amirligi va Xiva xonligi Rossiya mustamlakachiligi davrida»  qo’shimcha fani bo’yicha Jami o’quv yuklamasi  – 66 soat, Ma’ruza - 12 soat, amaliy mashg’ulot – 18  soat Mustaqil ish -36 soatUshbu fan 4-kurs talabalariga  mo’ljallangan.

.

«BirinchiOldingi12345678910NavbatdagiYakun»
Sahifa 1 dan 10
Banner
Banner