moldova
Administrator

Administrator

Matlabov Sodiq Norqulovich

Veb sahifa URLi:

Umumta’lim maktablari o’quvchilarini jismoniiy tarbiya mashg’ulotlariga qiziqishini oshirish to’g’risida.

 

O’zbekiston sanoatiga umumiy tavsif. 

Sanoat iqtisodiyoti fanining asosiy maqsadi talabalarda zamonaviy iqtisodiy flkrlashni, mamlakat milliy ijtimoiy-iqtisodiy, ishlab chiqarish tizimida sanoat majmuining o‘rnini tavsiflash, xalq xo‘jaligi va aholining sanoat mahsulotlariga bo‘lgan ehtiyojlarini to‘laroq qondirish, fan-texnika taraqqiyotini jadallashtirish va sanoat ishlab chiqarishi samaradorligini oshirish zaruriyati to‘g‘risidagi umumlashgan tasavvurni shakllantirishdan iborat.

Ushbu uslubiy qo’llanma o’quv rejasining birinchi blokidagi ququqshunoslik. O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi kurslarini mantiqan yagona tizimga birlashtirishni o’zida ifoda silgan yangi o’quv rejasi asosida tayyorlangan bo’lib, unda avvalo, O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining tarkibiy tuzilishini o’rganish va so’ng amaldagi huquq sohalari bo’yicha eng zarur bilimlarni berish yo’l-yo’riqlari va usullari, o’z ifodasini topadi. Qo’llanma keyingi besh yil davomida Respublikaning Konstitutsiyaviy tuzumi va huquqshunoslikda amalga oshirilgan islohotlar natijalarini hisobga olgan holda hamda amaldagi qonunchilikka kiritilgan o’zgartish va qo’shimchalar e'tiborga olingan holda tayyorlangan.

 

Ushbu kitobda kompyuterdan foydalanuvchilarning amaliy faoliyatida keng tadbiq topgan va tarqalgan Microsoft korporasiyasining dasturiy mahsuloti – Microsoft Word matn muharriridan foydalanish usullari keltirilgan. Kompyuterni dastlab o’rganayotgan foydalanuvchi kitobdan foydalangan holda matnli hujjatlar, hisobotlar, turli bukletlarni yaratishni o’rganishi mumkin.

Ushbu malakaviy bitiruv ishi universitet bitiruvchilarining mustaqil ish olib borishlari, ilmiy yangiliklar, ilg‘or tajribalardan foydala-nishlariga va ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha nazariy hamda amaliy bilimlarni mustahkamlash, olingan bilimlarni ishlab chiqarish, iqti-sodiy-ijtimoiy vazifalarni hal etishda qo‘llash kabi masalalarni yechishga yordam beradi.

Ushbu uslubiy qo’llanma Alisher Navoiy nomidagi Samarqand davlat universiteti o’quv uslubiy boshqarma kengashining 2011 yil yanvardagi № sonli qarori bilan chop etishga tavsiya etilgan.

 

Turli lug’atlardan “frazeologizm”, “frazeologiya”, “turg’un birikma”, “frazeologik me’yor”, “tilning frazeologik tizimi” kabi atamalarning izohi aniqlab, ularni qiyosiy sharhlash.

Mehnat huquqi tushunchasi, predmeti, usullari va tizimi.

Tuban o'simliklar (Normurodov X.)
BOTANIKA TUBAN O’SIMLIKLAR SISTEMATIKASIDAN AMALIY MASHG`ULOTLAR UCHUN USLUBIY QO`LLANMA Tabi...
Umumiy astronomiya (Alimov T., Maxmudov B.)
Ushbu uslubiy qo’llanma umumiy astronomiyadan nazariy va amaliy mashg’ulotlarning tahlili va yechimi...
Geobotanika (Sulaymonov E.S.)
Tabiiy fanlar fakulteti biologiya va ekologiya yo`nalishlari talabalari uchun
O'simliklar fiziologiyasi (Xo'jayev J.X.)
  Uslubiy qo’llanma «O’simliklar fiziologiyasi» fani bo’yicha o’tkaziladigan laborotoriy...
Umumiy va amaliy astronomiya (Alimov T.A., Mirtoshev Z.D.)
Oliy o'quv yurtlarining "Astronomiya" yo'nalishi talabalariga mo'ljallangan.
Elektronics Workbench dasturida kuchaytirgichlarni loyixalash va optimallashtirish.(Srajev S.N., Ro’zimurodov J.T.)
  «5521700-Elektronika va mikroelektronika» bakalavrlar yo’nalishi 3-kurs talabalari uch...
Oscillatory Integrals and some problems of harmonic analysis.(IKROMOV I.A.)
Oscillatory Integrals and some problems of harmonic analysis. Ushbu ma’ruza muallif tomonidan 200...
Поиск информации в сети интернет (А.Абдурашидов)
Данное методическое указание ориентирован  на  начинающего пользователя  и предназ...
Chiziqli fazo va akslantirishlar (Zaynalov B.R., Ostonov Q., Niyozov I.)
Mazkur uslubiy qo’llanmada arifmetik fazo,vektorlarning chiziqli bog’liqligi, chiziqli fazolar va...
Sotsiolingvistika (Z. Aliqulov, S. Boymirzaeva.)
Mazkur qo’llanma filologiya fakultetida tahsil olayotgan talabalarga mo’ljallangan bo’lib, unda s...
"O‘zbek tili’’ rus gurular ucun (Boltayev M.)
       Bugunga kelib til o`rgatish borasidagi an’anaviy usullarni to`liq inko...
Kompyuter lingvistikasi (B.Yo’ldoshev)
    Ma'lumki, “Matematik va tabiiy-ilmiy fanlar” bloki tarkibiga kiruvchi “Komp...
Sevgi tuhfasi (Bog'donli(Abdurahim Soliyev))
  Bog’donli(Abdurahim Soliyev)ning birinchi she’riy to’plomi “Ovozim” “Zarafshon” nashri...
Turkistonda milliy ozodlik harakatini tarixshunoslikda yoritilishi (G'afforov Sh.S.)
Tadqiqotda davriy matbuot materiallariga va ayniqsa, milliy matbuotga, arxiv hujjatlariga, tarixi...
Turkistonda jadidchilik harakati (Normurodova G.B.)
Turkistonda jadidchilik harakati maxsus kurs  sifatida   o’tiladi.  Kurs ajra...
“Malakaviy bitiruv ishlarini yozish, rasmiylashirish va himoya qilish bo’yicha” (Saidov I.M., Sultonov E.M.)
  Ushbu uslubiy qo’llanmada oliy o’quv yurti bakalavriat talabalarini o’qitishning yaqun...
Qo'shiq ko'ngilning me'zoni (to'plovchi Nigina Ismatova)
Oliy o'quv yurtlari, musiqa maktablari, san'at va madaniyat kollejlarining o'qituvchi va o'quvchi...
Inson faoliyati xavfsizligi (Uzoqov O., Yuldashev B.)
Ushbu  uslubiy tavsiyanoma 5142000 – mehnat ta’limi bakalavriyat yo’nalishi   bo’yicha ...
Musiqa_Ommaviy madaniyat (Mustafoyev Sh.N)
Yoshlarimiz ongi va qalbiga qaratilgan “ommaviy madaniyat” ijtimoiy pedagogik tahdidi
Sovr-y rus yaz (morfologiya) (Barsikyan S, Xoshu E, Razikova L)
Предлагаемое методическое пособие составлено с Типовой программой по курсу «Современный русский я...
«Amaliy masalalarni chekli elementlar usuli bilan yechish» fanidan ta’lim texnologiyalari.(Abdirashidov A., Boboyorov A.I. )
Mazkur uslubiy qo‘llanma «Amaliy masalalarni chekli elementlar usuli bilan yechish» fani bo‘yicha...
Egri (Bilvosita) soliqlarga tortish (Taniyev A)
  Egri  (Bilvosita)  soliqlarga tortish mexanizimini shakllanishi va uning riv...
Banner
Banner
Banner