moldova
Administrator

Administrator

Matlabov Sodiq Norqulovich

Veb sahifa URLi:

 

Ushbu o’quv-uslubiy qo’llanmada iqtisodiyotning asosiy tushunchalari va  qonunlarining kiskacha mazmuni keltirilgan. Shuningdek, xozirgi zamon iqtisodiy nazariyasini va boshqa iqtisodiy fanlarni dastur asosida  o’qitishda xamda jaxon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi sharoitida vujudga kelayotgan yangicha iqtisodiy tushuncha va atamalarni talabalarga yetkazishda yordamchi uslubiy qo’llanma sifatida foydalanish mumkin bulib, unda 500 dan ortiq iqtisodiy atamalarning qisqacha izohi keltirilgan.

Mazkur uslubiy qo’llanmada mashinalarda foydalaniladigan aylanma harakatni uzatuvchi mexanizmlarni mustahkamlikka hisoblash usullari keltirilgan. Unda to’g’ri tishli, qiyshiq tishli, konussimon, chervyakli uzatmalarni hisoblashga doir masalalalar yoritilgan, shuningdek, zanjirli va tasmali uzatmalarni mustahkamlikka hisoblash asoslari keltirilgan.

Ushbu amaliy ishlar to’plami qishloq xo’jaligi asoslari fanini o’rganishda uslubiy tavsiyanoma bo’lib xizmat qiladi.

 

Mustaqillik sharoitida va tub islohatlarni amalga oshirish jarayonida milliy tiklanish, ma’naviy yangilanish, milliy o’zlik va o’ziga xoslikni yaxlit tarzda anglab yetgan, erkin demokratik tafakkurga ega bo’lgan va mustahkam milliy g’oya kuchi bilan birlashgan jamiyat a’zolarini tarbiyalash vazifalarini hal etishda tarix fanining roli jiddiy ravishda ortmoqda. Jusmladan,  Chor Rossiyasi tomonidan Buxoro amirligi va Xiva xonligiga qarshi olib borgan xarbiy xarakatlari bir necha bosqichda amalga oshirildi. Bu davrni yangicha, xolisona tarixiy manbalar asosida o’rganish muhim ahamiyat kasb etadi.

«Buxoro amirligi va Xiva xonligi Rossiya mustamlakachiligi davrida»  qo’shimcha fani bo’yicha Jami o’quv yuklamasi  – 66 soat, Ma’ruza - 12 soat, amaliy mashg’ulot – 18  soat Mustaqil ish -36 soatUshbu fan 4-kurs talabalariga  mo’ljallangan.

.

badiiy obraz haqida umumiy tushunchalar bilan tanishtiradi;
- badiiy obrazga doir masalalar yoritiladi;
- badiiy obrazning xususiyatlari yuzasidan qayd etilgan kamchiliklar tahlili beriladi;
- badiiy obrazning personaj, xarakter, tipdan farqli jihatlari va ularning tarkibiy tuzulmalari tushunturiladi;
- badiiy obraz bo’yicha xulosalar tuziladi

Uslubiy ko’rsatma zamonaviy informasion texnologiyalarda kompyuter grafikasi bo’yicha muhim o’rin tutgan Paskal algoritmik tili grafikasini o’rganishga bag’ishlangan. O’quvchi bu texnologiya yordamida obyektlarning geometrik modellarini yaratishi, tajriba natijalarini grafik tarzda talqin etishi mumkin. Bu esa o’z navbatida olingan nazariy bilimlarning amaliyotga tadbiqini kompyuter yordamida mustahkamlashga, qolaversa konstruktorlik faoliyatida kompyuterning o’rnini to’g’ri baholashga yordam beradi.


Дар µар гуна ченкунº, аз сабаби ба як ³атор камбудиµо соµиб будани асбобµои ченкунанда, мукаммал набудани усулµои ченкунº, ба назар нагирифтани баъзе омилµое, ки µодисаи таµ³и³шавандаро пурра мекунанд ва дигар хатои ногузире ба ми±н омада метавонад. Аз µамин сабаб нати¿аи та¿риба то андозае аз ³имати µа³и³ии бузургии ченшуда фар³ мекунад. Масалан, агар вазни ¿исм бо саµеµии то 0,1 мГ муайян шуда бошад, вазни ±фтшуда аз вазни µа³и³º то 0,1 мГ фар³ мекунад

 

Darsningo’quvvatarbiyaviymaqsadi: Qozog’istonningqazilmaboyliklarito’g’risidatalabalargatushunchabyerish.

 

Hozirgi  vaqtda  miya  signallari  apparatining neyrokimyoviy mexanizmlarini   o’rganish  masalalari dolzarb  bo’lib,  zamonaviy  neyroximiyani  kam tadqiq etilgan muammolaridan hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan yangi peptidlarni ochilishi va regulyator neyropeptidlarni (RN) hujayralararo hamkorligidagi o’rnini o’rganilishi XX asrdagi buyuk muvaffaqiyatlar qatoriga kiritish mumkin, chunki bu miyani integrativ faoliyatini o’rganishda yangi imkoniyatlarni yaratadi va turli xil ruhiy-asab kasalliklarni kimyoviy molekulyar tabiatini ochilishiga yaqinlashtiradi.

 

Ushbu monografik ishda to’qson yillik tarixga ega bo’lgan o’zbek dramaturgiyasiga e’tibor tortiladi. Shu davr ichida yaratilgan ayrim asarlar hozirgi zamon talabi nuqtai nazaridan tahlil etiladi. Hayot haqiqati va badiiy talqindagi ishonchlilikdan kelib chiqqan holda drama yaratishdagi muvaffaqiyat va mahorat qirralari ochib beriladi.

Tuban o'simliklar (Normurodov X.)
BOTANIKA TUBAN O’SIMLIKLAR SISTEMATIKASIDAN AMALIY MASHG`ULOTLAR UCHUN USLUBIY QO`LLANMA Tabi...
Umumiy astronomiya (Alimov T., Maxmudov B.)
Ushbu uslubiy qo’llanma umumiy astronomiyadan nazariy va amaliy mashg’ulotlarning tahlili va yechimi...
Geobotanika (Sulaymonov E.S.)
Tabiiy fanlar fakulteti biologiya va ekologiya yo`nalishlari talabalari uchun
O'simliklar fiziologiyasi (Xo'jayev J.X.)
  Uslubiy qo’llanma «O’simliklar fiziologiyasi» fani bo’yicha o’tkaziladigan laborotoriy...
Umumiy va amaliy astronomiya (Alimov T.A., Mirtoshev Z.D.)
Oliy o'quv yurtlarining "Astronomiya" yo'nalishi talabalariga mo'ljallangan.
Elektronics Workbench dasturida kuchaytirgichlarni loyixalash va optimallashtirish.(Srajev S.N., Ro’zimurodov J.T.)
  «5521700-Elektronika va mikroelektronika» bakalavrlar yo’nalishi 3-kurs talabalari uch...
Oscillatory Integrals and some problems of harmonic analysis.(IKROMOV I.A.)
Oscillatory Integrals and some problems of harmonic analysis. Ushbu ma’ruza muallif tomonidan 200...
Поиск информации в сети интернет (А.Абдурашидов)
Данное методическое указание ориентирован  на  начинающего пользователя  и предназ...
Chiziqli fazo va akslantirishlar (Zaynalov B.R., Ostonov Q., Niyozov I.)
Mazkur uslubiy qo’llanmada arifmetik fazo,vektorlarning chiziqli bog’liqligi, chiziqli fazolar va...
Sotsiolingvistika (Z. Aliqulov, S. Boymirzaeva.)
Mazkur qo’llanma filologiya fakultetida tahsil olayotgan talabalarga mo’ljallangan bo’lib, unda s...
"O‘zbek tili’’ rus gurular ucun (Boltayev M.)
       Bugunga kelib til o`rgatish borasidagi an’anaviy usullarni to`liq inko...
Kompyuter lingvistikasi (B.Yo’ldoshev)
    Ma'lumki, “Matematik va tabiiy-ilmiy fanlar” bloki tarkibiga kiruvchi “Komp...
Sevgi tuhfasi (Bog'donli(Abdurahim Soliyev))
  Bog’donli(Abdurahim Soliyev)ning birinchi she’riy to’plomi “Ovozim” “Zarafshon” nashri...
Turkistonda milliy ozodlik harakatini tarixshunoslikda yoritilishi (G'afforov Sh.S.)
Tadqiqotda davriy matbuot materiallariga va ayniqsa, milliy matbuotga, arxiv hujjatlariga, tarixi...
Turkistonda jadidchilik harakati (Normurodova G.B.)
Turkistonda jadidchilik harakati maxsus kurs  sifatida   o’tiladi.  Kurs ajra...
“Malakaviy bitiruv ishlarini yozish, rasmiylashirish va himoya qilish bo’yicha” (Saidov I.M., Sultonov E.M.)
  Ushbu uslubiy qo’llanmada oliy o’quv yurti bakalavriat talabalarini o’qitishning yaqun...
Qo'shiq ko'ngilning me'zoni (to'plovchi Nigina Ismatova)
Oliy o'quv yurtlari, musiqa maktablari, san'at va madaniyat kollejlarining o'qituvchi va o'quvchi...
Inson faoliyati xavfsizligi (Uzoqov O., Yuldashev B.)
Ushbu  uslubiy tavsiyanoma 5142000 – mehnat ta’limi bakalavriyat yo’nalishi   bo’yicha ...
Musiqa_Ommaviy madaniyat (Mustafoyev Sh.N)
Yoshlarimiz ongi va qalbiga qaratilgan “ommaviy madaniyat” ijtimoiy pedagogik tahdidi
Sovr-y rus yaz (morfologiya) (Barsikyan S, Xoshu E, Razikova L)
Предлагаемое методическое пособие составлено с Типовой программой по курсу «Современный русский я...
«Amaliy masalalarni chekli elementlar usuli bilan yechish» fanidan ta’lim texnologiyalari.(Abdirashidov A., Boboyorov A.I. )
Mazkur uslubiy qo‘llanma «Amaliy masalalarni chekli elementlar usuli bilan yechish» fani bo‘yicha...
Egri (Bilvosita) soliqlarga tortish (Taniyev A)
  Egri  (Bilvosita)  soliqlarga tortish mexanizimini shakllanishi va uning riv...
Banner
Banner
Banner