moldova
Administrator

Administrator

Matlabov Sodiq Norqulovich

Veb sahifa URLi:

Pedagogik fanlarni o’qitishda didaktik vositalardan foydalanish

 

Shikoyatga o’rin yo’q. 

Данное методическое указание составлено в соответствии с программой курса, но не предназначено повторять и комментировать каждый из ее пунктов. В нем отражены не все, а лишь важнейшие или исторически актуальные на сегодняшний день разделы программы. Оно должно ориентировать студента в том, какие вопросы внутри каждой из рассматриваемых тем являются основными и требуют особого внимания и нового подхода. Это дает возможность подсказать ему направление работы, а не готовые формулы ответов.

Filologiya fakultetlarining rus filologiyasi yo`nalishida ta’lim olayotgan talabalar “O`zbek tili” fanidan ko`proq nazariy bilimlar olish bilan chegaralanib qolmoqda. Chunki ularning bu fandan o`zlashtirgan nazariy bilimlarini amalda mustahkamlashlariga ko`maklashuvchi maxsus o`quv qo`llanmalari yaratilmagan. Mana shuni hisobga olgan holda tuzilgan mazkur o`quv qo`llanma talabalarning dars jarayonida va auditoriyadan tashqarida mustaqil bilim olish bilan shug`ullanishlariga imkon yaratadi. Uslubiy qo`llanmaga kiritilgan turli mavzulardagi matnlar bo`lg`usi filolog-o`qituvchilarning o`zbek tilidan ham og`zaki, ham yozma nutqlarining takomillashuviga, o`zbek tili, o`zbek xalqi tarixi, adabiyoti, san’ati, ilm-fani rivojida o`zining munosib o`rniga ega bo`lgan buyuk davlat arboblari, oluimlar, shoirlar-u yozuvchilar hayoti va faoliyati to`g`risida qiziqarli ma’lumotlarga ega bo`lishlariga, dunyoqarashlarining yanada kengayishiga yordam beradi.

Mazkur uslubiy qo‘llanma oliy o‘quv yurtlarining 5440200-Mexanika, 5460100-Matematika, 5480100-Amaliy mate-matika va informatika, 5440100-Fizika, 5140100 – Mate-metika va informatika bakalavrlik yo‘nalishlari hamda 5A440201-Nazariy mexanika, 5A480104-Matematik model-lashtirish, 5A480103-Amaliy matematika va information texnologiyalar, 5A460102-Differensial tenglamalar magistra-tura mutaxassisliklari bo‘yicha ta’lim olayotgan talabalarga mo‘ljallangan.

"Molekular optika" maxsus kursining I qismi ilgari A.Q. Otaxo‘jayev va B. Jo‘rayevlar tomonidan chop etilgan edi. Bu kitob ma’ruzalar matnining II qismi. Akademik A.Q. Otaxodjayev

Ushbu o‘quv qo‘llanma Vitaminlarni o‘rganish tarixi, ularning kimyoviy tuzilishi, xossalari, tasniflanishi, xillari, organizmda bajaradigan funksiyalari, a-, gipo- va gipervitaminoz holatlari va bu holatlarda yuz beradigan fiziologik va biokimyoviy o‘zgarishlarga oid barcha ma’lumotlarni qamrab olgan. Qo‘llanma bakalavrlar, magistrlar, aspirantlar uchun o‘quv qo‘llanma sifatida foydalanishga hamda vitaminologiyaga oid bilimlarini chuqurlashtirish xohishiga ega bo`lganlar uchun mo‘ljallangan.

Umumiy gistologiyadan amaliy mashg`ulotlar uchun mo`ljallangan mazkur uslubiy qo`llanma yangi zamonaviy o`quv dasturi asosida umumiy gistologiya fanidan tayyorlangan. U to`qima va organlarning tuzilishi, funksiyasi haqida talabalarga tushuncha berish, gistologik preparatlarni mustaqil o`rganish kabi mavzularga bag`ishlangan. Uslubiy qo`llanmada keltirilgan barcha ma’lumotlar talabalarning nazariy darslardan olgan bilimlarini to`ldiradi va mustahkamlaydi.

Данное методическое указание составлено в соответствии с учебной программой по дисциплине «Статистика», предусмотренной для бакалавров экономических факультетов. Методическое указание рассчитано также и для аспирантов и магистров, которые могут применить описанные статистические методы исследования в написании своих научных работ. Наряду с традиционными подходами применения статистических методов, рассмотрены нестандартные подходы, с которыми сталкиваюся в деловой практике менеджеры, маркетологи, брокеры и аналитики. 

Mazkur uslubiy qo’llanma o’zbek filologiyasi fakultetining 1-kurs talabalariga mo’ljallangan bo’lib, unda “Turkiy filologiyaga kirish” fanidan amaliy mashg’ulotlar o’tkazish uchun zarur bo’lgan mavzular keltirilgan, har bir mavzu bo’yicha reja, darsning maqsadi, darsning mazmuni, savol va topshiriqlar hamda zaruriy adabiyotlar ro’yxati berilgan. 

Tuban o'simliklar (Normurodov X.)
BOTANIKA TUBAN O’SIMLIKLAR SISTEMATIKASIDAN AMALIY MASHG`ULOTLAR UCHUN USLUBIY QO`LLANMA Tabi...
Umumiy astronomiya (Alimov T., Maxmudov B.)
Ushbu uslubiy qo’llanma umumiy astronomiyadan nazariy va amaliy mashg’ulotlarning tahlili va yechimi...
Geobotanika (Sulaymonov E.S.)
Tabiiy fanlar fakulteti biologiya va ekologiya yo`nalishlari talabalari uchun
O'simliklar fiziologiyasi (Xo'jayev J.X.)
  Uslubiy qo’llanma «O’simliklar fiziologiyasi» fani bo’yicha o’tkaziladigan laborotoriy...
Umumiy va amaliy astronomiya (Alimov T.A., Mirtoshev Z.D.)
Oliy o'quv yurtlarining "Astronomiya" yo'nalishi talabalariga mo'ljallangan.
Elektronics Workbench dasturida kuchaytirgichlarni loyixalash va optimallashtirish.(Srajev S.N., Ro’zimurodov J.T.)
  «5521700-Elektronika va mikroelektronika» bakalavrlar yo’nalishi 3-kurs talabalari uch...
Oscillatory Integrals and some problems of harmonic analysis.(IKROMOV I.A.)
Oscillatory Integrals and some problems of harmonic analysis. Ushbu ma’ruza muallif tomonidan 200...
Поиск информации в сети интернет (А.Абдурашидов)
Данное методическое указание ориентирован  на  начинающего пользователя  и предназ...
Chiziqli fazo va akslantirishlar (Zaynalov B.R., Ostonov Q., Niyozov I.)
Mazkur uslubiy qo’llanmada arifmetik fazo,vektorlarning chiziqli bog’liqligi, chiziqli fazolar va...
Sotsiolingvistika (Z. Aliqulov, S. Boymirzaeva.)
Mazkur qo’llanma filologiya fakultetida tahsil olayotgan talabalarga mo’ljallangan bo’lib, unda s...
"O‘zbek tili’’ rus gurular ucun (Boltayev M.)
       Bugunga kelib til o`rgatish borasidagi an’anaviy usullarni to`liq inko...
Kompyuter lingvistikasi (B.Yo’ldoshev)
    Ma'lumki, “Matematik va tabiiy-ilmiy fanlar” bloki tarkibiga kiruvchi “Komp...
Sevgi tuhfasi (Bog'donli(Abdurahim Soliyev))
  Bog’donli(Abdurahim Soliyev)ning birinchi she’riy to’plomi “Ovozim” “Zarafshon” nashri...
Turkistonda milliy ozodlik harakatini tarixshunoslikda yoritilishi (G'afforov Sh.S.)
Tadqiqotda davriy matbuot materiallariga va ayniqsa, milliy matbuotga, arxiv hujjatlariga, tarixi...
Turkistonda jadidchilik harakati (Normurodova G.B.)
Turkistonda jadidchilik harakati maxsus kurs  sifatida   o’tiladi.  Kurs ajra...
“Malakaviy bitiruv ishlarini yozish, rasmiylashirish va himoya qilish bo’yicha” (Saidov I.M., Sultonov E.M.)
  Ushbu uslubiy qo’llanmada oliy o’quv yurti bakalavriat talabalarini o’qitishning yaqun...
Qo'shiq ko'ngilning me'zoni (to'plovchi Nigina Ismatova)
Oliy o'quv yurtlari, musiqa maktablari, san'at va madaniyat kollejlarining o'qituvchi va o'quvchi...
Inson faoliyati xavfsizligi (Uzoqov O., Yuldashev B.)
Ushbu  uslubiy tavsiyanoma 5142000 – mehnat ta’limi bakalavriyat yo’nalishi   bo’yicha ...
Musiqa_Ommaviy madaniyat (Mustafoyev Sh.N)
Yoshlarimiz ongi va qalbiga qaratilgan “ommaviy madaniyat” ijtimoiy pedagogik tahdidi
Sovr-y rus yaz (morfologiya) (Barsikyan S, Xoshu E, Razikova L)
Предлагаемое методическое пособие составлено с Типовой программой по курсу «Современный русский я...
«Amaliy masalalarni chekli elementlar usuli bilan yechish» fanidan ta’lim texnologiyalari.(Abdirashidov A., Boboyorov A.I. )
Mazkur uslubiy qo‘llanma «Amaliy masalalarni chekli elementlar usuli bilan yechish» fani bo‘yicha...
Egri (Bilvosita) soliqlarga tortish (Taniyev A)
  Egri  (Bilvosita)  soliqlarga tortish mexanizimini shakllanishi va uning riv...
Banner
Banner
Banner